Data Daearyddol ac Arsylwi’r Ddaear ar gyfer Monitro

“Sbarduno Arloesi Geo-ofodol drwy Ymchwil ac Arbenigedd o’r Radd Flaenaf”

Menter a gyllidir gan yr UE yw rhaglen Data Daearyddol ac Arsylwi’r Ddaear ar gyfer Monitro (GEOM). Ei nod yw cefnogi BBaChau a sefydliadau yng Nghymru i fanteisio ar ddata gofodol, daearyddol ac arsylwi’r ddaear drwy ddefnyddio arbenigedd a galluoedd tîm GEOM.

Cefnogi Twf mewn Cwmnïau a Sefydliadau drwy Ddeallusrwydd Geo-ofodol

Nod GEOM yw cynorthwyo cwmnïau a sefydliadau gyda’r deallusrwydd gofodol diweddaraf ar gyfer datblygu cynhyrchion a gwasanaethau sy’n barod ar gyfer y farchnad.

Helpu Cwmnïau i Ddatgloi gwerth data lleoli

Cymhwysedd

Cyflogi 10 i 250
Trosiant dan €50M
BBaChau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd
Unrhyw Sefydliad Partner

Sectorau

Yr Amgylchedd a Chadwraeth
Twristiaeth a Threftadaeth Ddiwylliannol
Cyfleustodau a Seilwaith
Cludiant a Logisteg

Math o Gymorth

Dadansoddeg Data Gofodol
Astudiaethau Dichonoldeb
Arbrofion Labordy
Arolygon Gwaith Maes

Mapio Rhywogaethau Ymledol

Monitro Ymddygiad Da Byw

Canllaw Digidol i Dwristiaid

Synwyryddion ar Ffermydd Da Byw

Glabal Site Tag: