Galluoedd ac Arbenigedd 

Mae tîm profiadol GEOM yn cynnwys Dadansoddwyr GIS, Gwyddonwyr Arsylwi’r Ddaear, Biolegwyr, Cyfrifiadurwyr Meddalwedd a Chaledwedd a pheilotiaid UAV trwyddedig sy’n cyfuno profiad gan ddefnyddio amrywiaeth o setiau data geo-ofodol.

Cefnogir y tîm gydag amrywiaeth eang o gyfarpar ar gyfer gwaith labordy a maes a gall gymhwyso’r wybodaeth hon ar draws llawer o sectorau. Mae gan staff GEOM sgiliau deallusrwydd artiffisial ac algorithmau dysgu peiriant yn defnyddio llwyfannau meddalwedd agored a thrwyddedig.

Cyfarpar a Chyfleusterau

 • Dronau, Synwyryddion a Sganwyr
 • Cyfarpar Tirfesur GPS
 • Labordy Ffenomeg a Geneteg
 • Labordy Roboteg
 • Labordai Cyfrifidura Perfformiad Uchel
 • Labordy Dilyniannu DNA
 • Llwyfannau Masnachol a Ffynhonnell Agored
Cwrdd â’r Tîm

 • Arweinwyr Academaidd
 • Gwyddonydd Arsylwi’r Ddaear
 • Gwyddonydd GIS
 • Peiriannydd Caledwedd a Meddalwedd
 • Biolegwyr
 • Rheolwr Prosiectau
 • Peilotiaid UAV trwyddedig

Mapio Rhywogaethau Ymledol

Monitro Ymddygiad Da Byw

Canllaw Digidol i Dwristiaid

Synwyryddion ar Ffermydd Da Byw

Glabal Site Tag: